Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (σε εξέλιξη & αναμενόμενα)


Προχωρούμε ευθύς αμέσως σε μία συνοπτική ενημέρωση σχετικά με την πληθώρα προγραμμάτων προς επιχειρήσεις / ιδιώτες που βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής αλλά και για αυτά που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή το αμέσως προσεχές διάστημα.
 
 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ενεργό)
Για το υποπρόγραμμα του “Πράσινου Μετασχηματισμού” έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια που αφορούσαν τον κανονισμό ΕΕ 651/2014, ενώ η κάλυψη της δημόσιας δαπάνης για το ίδιο πρόγραμμα που κινείται μέσω του κανονισμού De Minimis έχει φτάσει στο 77% και μόνο για τις ΛΑΠ (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της επικράτειας ήτοι, όλες πλην Αττικής – Ν. Αιγαίου). Ενημέρωση: 09.06.2023.
Αντίστοιχα, για το υποπρόγραμμα “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση”, έχουν κλείσει οι υποβολές για Αττική & Ν. Αιγαίο λόγω κάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Παραμένει ενεργό το πληροφοριακό σύστημα για τις υπόλοιπες περιφέρειες αλλά η κάλυψη αγγίζει πλέον το 68%. Ενημέρωση: 09.06.2023.
 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ενεργό)
Για το υποπρόγραμμα “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, προϋπολογισμού ανά πρόταση 18.000€ – 30.000€ & με ποσοστό ενίσχυσης 50% έως 60% αναλόγως της περιφέρειας, η κάλυψη για την Αττική – Ν. Αιγαίο έχει φτάσει στο 79%. Αντίστοιχα, για τις ΛΑΠ η κάλυψη έχει φτάσει μόλις στο 11%.
Για το υποπρόγραμμα “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, προϋπολογισμού ανά πρόταση 50.000€ – 650.000€ & με ποσοστό ενίσχυσης 10% έως 50% βάσει προϋποθέσεων, η κάλυψη για την Αττική – Ν. Αιγαίο έχει φτάσει στο 18%. Αντίστοιχα, για τις ΛΑΠ η κάλυψη έχει φτάσει μόλις στο 7%.
Για το υποπρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ”, προϋπολογισμού ανά πρόταση 200.000€ – 1.200.000€ & με ποσοστό ενίσχυσης 25% έως 60% βάσει προϋποθέσεων, η κάλυψη για την Αττική – Ν. Αιγαίο έχει φτάσει στο 54%. Αντίστοιχα, για τις ΛΑΠ η κάλυψη έχει φτάσει μόλις στο 27%.
 
LEADER ΣΕΡΡΩΝ (ενεργό)
Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και θα παραμείνει ενεργό έως 28.08.2023, το πρόγραμμα Leader για την περιφερειακή ενότητα Σερρών, που ενισχύει δράσεις επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση, εμπόριο & τουρισμό με ποσοστό επιχορήγησης 50%-70%.
 
LEADER ΚΙΛΚΙΣ (ενεργό)
Αντίστοιχα με το παραπάνω πρόγραμμα, ξεκίνησε και το Leader της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, που ενισχύει δράσεις επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση, εμπόριο & τουρισμό με ποσοστό επιχορήγησης 50%-70%. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα 31.05.2023-30.08.2023.
 
ΕΑΤ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ενεργό)
Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 80.000€ έως 8.000.000€.
Η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους αναφέρεται σε διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια ώστε να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.
 
ΕΑΤ – ΔΑΝΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ενεργό)
Το ύψος του δανείου ανέρχεται από 25.000€ έως 1.000.000€.
Η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους αναφέρεται σε υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
ΕΑΤ – ΔΑΝΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ενεργό)
Το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000€ έως 1.500.000€.
Το πρόγραμμα “Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων” δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου. 
 
ΕΑΤ (λοιπά ενεργά προγράμματα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Για όλα τα προγράμματα της ΕΑΤ (βλ. πιο πάνω & αμέσως παρακάτω), θα χρειαστεί να έρθετε σε επικοινωνία πρώτα με την τράπεζά σας.
Αν απαιτηθεί η δική μας συμβολή, για την υποβολή της πρότασης στο πληροφοριακό σύστημα ή την κατάρτιση κάποιου business plan, πολύ ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε.
a. Πρόγραμμα στέγασης νέων με την αρωγή της ΕΑΤ & της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
b. Ταμείο μικρών δανείων αγροτικής επιχειρηματικότητας
c. Ταμείο εγγυοδοσίας καινοτομίας
d. Ταμείο εγγυοδοσίας δανείων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
e. Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ
f. Επενδυτικά δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ
g. Equifund
 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ενεργό)
Ξεκίνησε την 12η Ιουνίου, το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” των 300 εκ. ευρώ, για αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση ΑΠΕ και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Το πρόγραμμα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση διαμερισμάτων & μονοκατοικιών (μόνιμες κατοικίες).
 
ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ (ενεργό)
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια & εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31.12.2023 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων.
Ποσοστό ενίσχυσης: 50%-65%.
 
PRODUC-E GREEN (ενεργό)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 199.700.000€
Απευθύνεται ειδικά σε: νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
Αντικείμενο της  δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρίας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.
Τα όρια του κατώτατου αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων εξαρτώνται από το μέγεθος των επιχειρήσεων και ανέρχονται σε 300.000€ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 500.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 1.000.000€ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ενεργό)
Στα 65 εκ. ευρώ ανέρχεται η 2η πρόσκληση για την αγροτική μεταποίηση του ΤΑΑ, με τις αιτήσεις στήριξης να ξεκινούν στις 12.05.2023 και να ολοκληρώνονται έως τις 12.07.2023.
Υποέργο 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
a. Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 8 και 10 του ΓΑΚ).
b. Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφορά πολύ μικρές – μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις μεταξύ 500.000€-7.500.000€.
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (αναμένεται)
Στόχος: ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ για “Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων”, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
Δυνητικοί δικαιούχοι: επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης.  
Συνολικός προϋπολογισμός: 150 εκ. ευρώ.
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023.
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (αναμένεται)
Στόχος: ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
Δυνητικοί δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συνολικός προϋπολογισμός: 200 εκ. ευρώ.
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023.
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (αναμένεται)
Στόχος: ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ.
Δυνητικοί δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συνολικός προϋπολογισμός: 100 εκατ. ευρώ.
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023.
Διάρκεια υποβολών: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ (αναμένεται)
Το πρόγραμμα έχει προδημοσιευτεί πριν κάποιους μήνες και αναμένεται η προκήρυξή του με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται διακριτά σε 100 εκ. € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκ. € για τον κλάδο Τουρισμού.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας π.χ. αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά τύπου inverter, εγκατάσταση Φ/Β σταθμών, ανεμογεννητριών, αυτοματισμών κ.α.
               
ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (αναμένεται)
Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Προϋπολογισμός: 300.000.000€.
Δικαιούχοι:
a. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
b. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»
Παρεμβάσεις:
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής:
Παρέμβαση I – 800.000€
Παρέμβαση II – 2.000.000€
Παρέμβαση III – 2.000.000€
Παρέμβαση ΙV – Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe
Για τις 4 δράσεις του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες