Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Για το 1ο πρόγραμμα μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες και σε προηγούμενο ενημερωτικό email που σας στείλαμε (07.04.2021) ή στο site μας στο παρακάτω link https://ibres.biz/news-gr/

Ο λόγος που επικοινωνούμε σήμερα είναι, γιατί μετά τις γιορτές αναμένεται να προκηρυχθεί επίσημα το πρόγραμμα για παροχή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης – επιδότησης υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α. Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Β. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ. Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Α. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Α. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση & του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Επικράτεια με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Για το λόγο ότι αναμένεται μεγάλος όγκος προτάσεων – μελετών για το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμαστούμε αμφότεροι από πριν καθώς επίκειται και το άνοιγμα της εστίασης τις προσεχείς ημέρες και καλό για όλους μας θα είναι η αποστολή σε εμάς μέσω email των παρακάτω πρώτων εγγράφων ώστε να προβούμε σε έλεγχο επιλεξιμότητας:

A. ΚΑΔ (από προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω taxis).

Β. Ε3 του 2019.

Γ. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020.


ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στο ΠΣΚΕ (πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων) και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.


Για ότι νεότερο έχουμε ως πληροφόρηση για τα παραπάνω προγράμματα ή και για άλλα που είναι στο στάδιο των υποβολών ή σχεδιασμού, θα επανέλθουμε λίαν συντόμως.

Φυσικά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία που φαίνονται παρακάτω.

Καλό Πάσχα!