Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΑ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι 3 βασικές δομές αναπτυξιακών προγραμμάτων ήτοι, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ & ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Μέσω των παραπάνω πυλώνων (αλλά και ενός προγράμματος που παρουσιάζεται στο τέλος και αποτελείται από κεφάλαια προερχόμενα μόνο από εθνικούς πόρους) συνεχίζεται ο καταιγισμός νέων προκηρύξεων για τις επιχειρήσεις αλλά & οι προδημοσιεύσεις / ανακοινώσεις για επιπλέον προγράμματα ενίσχυσης.

Ένα επιπλέον στατιστικό στοιχείο: Για πρώτη φορά τα προγράμματα που είναι ενεργά, δλδ. σε στάδιο υποβολής – έγκρισης – εκταμίευσης, στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) έχουν ξεπεράσει τα 300!


ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – Πρόγραμμα Ι (σε φάση υποβολών – Ταμείο Ανάκαμψης)

Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” του ταμείου ανάκαμψης είχε προκηρυχθεί από το καλοκαίρι (δείτε τον σχετικό σύνδεσμο από προγενέστερη ενημέρωση δική μας: https://ibres.biz/3-programata-psifiakou-metasximatismou/).

Στο πρόγραμμα αυτό δόθηκε πριν λίγες ημέρες παράταση για τις υποβολές των προτάσεων έως την 31 Οκτωβρίου 2022.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί επιτυχώς περί των 45.000 προτάσεων επιχειρήσεων & περίπου 16.500 προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Σημ. 1: Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και έχουν ιδρυθεί πριν την 01.01.2022 και κατά το έτος 2021 είχαν τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες απασχόλησης), το οποίο σημαίνει ότι κατά την προηγούμενη χρονιά πρέπει η επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την υπαγωγή της στο πρόγραμμα να απασχόλησε έστω και ένα άτομο για ελάχιστες ημέρες με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Σημ. 2: Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, έχει αναρτηθεί στο επίσημο site το μητρώο των μέχρι τώρα προϊόντων (6.300 προϊόντα λογισμικού) και των προμηθευτών (αυτοί που έχουν πάρει την σχετική πιστοποίηση).

Επειδή, μας το ρωτήσατε, στη λίστα των δαπανών περιλαμβάνονται όλα τα γνωστά προϊόντα της Microsoft, της Adobe μαζί με όλα τα επώνυμα λογισμικά των ελληνικών εταιριών πληροφορικής, καθιστώντας το πρόγραμμα ιδανικό για αγορά τέτοιων λύσεων.

Για καλύτερη αναγνωση μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link, χρησιμοποιώντας το πεδίο “αναζήτηση”: https://digitalsme.gov.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-i/

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της πιθανής πρότασής αναφορικά με το πρόγραμμα Ι, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (νεό – Ταμείο Ανάκαμψης)

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών προ της 31 Δεκεμβρίου του 2021 (μαζί με πληθώρα άλλων προϋποθέσεων).

Γενικά: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τι Ενισχύεται: Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για: μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G, εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT, υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022.

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023.

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα.

Ποσοστό Επιχορήγησης Α: 60% – 75% (για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας πλην κάποιων τομέων της Αττικής που τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 35% – 45%, ενώ κάποιες άλλες περιοχές της Αττικής εξαιρούνται των ενισχύσεων)

Ποσοστό Επιχορήγησης Β: 50% – 70% (για τις μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας πλην κάποιων τομέων της Αττικής που τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 25% – 35%, ενώ κάποιες άλλες περιοχές της Αττικής εξαιρούνται των ενισχύσεων)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (νέο – Αναπτυξιακός Νόμος)

Μαζί με τις άλλες δύο προκηρύξεις που είναι ενεργές (μεταποίηση & τουρισμός), προστίθεται η νέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου, για την αγροδιατροφή, την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

03 Οκτώβρη – 30 Δεκέμβρη 2022.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν σε πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή/και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΑΔ 01 έως 15) συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, αφορούν στους τομείς:

Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 €

Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 €

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 €.

Μόνο για το παρόν καθεστώς δικαιούχοι είναι και ατομικές επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού έως 200.000 €.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζονται από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,

από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,

από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών.

Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμβουλευτείτε μας.

ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (προδημοσίευση – ΕΣΠΑ)

Το πρόγραμμα προδημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο και ο προγραμματισμός είναι να προκηρυχθεί η πρώτη παρέμβαση, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, εντός του τελευταίου 3μήνου του 2022.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000€

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ), ΗΛΙΚΙΑΣ 30-45 (αναμένεται μέσω ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) – ΕΣΠΑ)

Μαζί με άλλα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της απασχόλησης μέσω της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – πρώην ΟΑΕΔ), αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να προκηρυχθεί το δεύτερο πρόγραμμα που αφορά στην επιχορήγηση ανέργων που έχουν καταρτίσει ατομικό σχέδιο δράσης και έχουν λάβει τη βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης μέσω εργασιακού συμβούλου της υπηρεσίας για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, 30-45 ετών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Επιπλέον, η δράση αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Εν αναμονή επομένως επίσημων ανακοινώσεων, ώστε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό με νεότερη ενημέρωση.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (αναμένεται – ΕΣΠΑ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί προσφάτως στη ΔΕΘ.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης πρόκειται να ανέλθει στα 300.000.000 €.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα.

Εν αναμονή λοιπόν εξελίξεων.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ (αναμένεται – ΕΣΠΑ)

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί, ομοίως στη ΔΕΘ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 700.000.000 €.

Ο λόγος που έχει τόσο μεγάλο προϋπολογισμό είναι προφανής, λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί διεθνώς στον κλάδο της ενέργειας, ώστε να δοθεί ώθηση προς τις επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν δράσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το παραπάνω πρόγραμμα και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά εγκαίρως.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ” (αναμένεται – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

Τα παρακάτω προγράμματα έχουν προϋπολογισμός 1,7 δις ευρώ και περιλαμβάνουν τις παρακάτω παρεμβάσεις:

1. ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ – ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

5. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

7. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω αυτής της ενότητας ανατρέξτε στο παρακάτω infographic:

https://www.protothema.gr/files/2022-09-15/stegastikipolitik.pdf


Σας ευχαριστούμε θερμά για την προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια (φέτος κλείνουμε τα 20 έτη δραστηριοποίησης στον κλάδο του business consulting) και θα είμαστε όπως πάντα σε επικοινωνία για ότι χρειαστείτε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.