Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα που ενδιαφέρουν αρκετές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω παρέχονται χρήσιμες  πληροφορίες για τα εξής προγράμματα:

  • Πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού (ΕΦΕΠΑΕ)
  • Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας (ΟΑΕΔ)
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης λογιστών – φοροτεχνικών (ΕΦΕΠΑΕ)
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης δικηγόρων (ΕΦΕΠΑΕ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

Συνεχίζονται έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, οι υποβολές για το εν λόγω πρόγραμμα.

Υπάρχει περίπτωση να δοθεί ολιγοήμερη παράταση, το οποίο θα το γνωρίζουμε τις προσεχείς ημέρες.

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Α. Επιδοτείται μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων ως εξής: σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019 (υπό προϋποθέσεις).

Β. Οι ενισχυόμενοι ΚΑΔ είναι οι εξής:

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ από χορευτικό κέντρο

56.30.10.09 Υπηρεσίες κέντρου διασκέδασης (night club)

56.30.10.10 Υπηρεσίες κέντρου διασκέδασης (καφωδείο)

56.30.10.11 Υπηρεσίες κέντρου διασκέδασης (μπουάτ)

56.30.10.12 Υπηρεσίες κέντρου διασκέδασης (ντισκοτέκ)

56.30.10.13 Υπηρεσίες μπαρ ξενοδοχείου

85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

90.02.12.00 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων

93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

93.29.19.00 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

93.29.19.10 Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας <δωμάτια απόδρασης> (escape rooms)

Για να προβούμε σε δωρεάν προέλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας θα χρειαστούμε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω ΑΑΔΕ (ΚΑΔ)

2. Ε3 2019

3. Ε3 2020

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ

Επειδή το πρόγραμμα έχει πολλούς παραμέτρους θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

«Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000€

Συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων το πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας μέσω του ΟΑΕΔ και του ΠΣΚΕ, για να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000€ (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000€ (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000€ έως 36.000€, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

Α. Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες

Β. ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια

Γ. Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

Δ.  Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 01/01/2012 – 31/12/2021,

Β.  δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,

Γ. δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και

Δ. έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10€ για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Προσοχή: ισχύουν κάποιες εξαιρέσεις.

Αν έχετε ενδιαφέρον για το παρόν πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που φαίνονται στο τέλος του newsletter.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπενθύμιση προς τους λογιστές, ότι οι υποβολές του προγράμματος ολοκληρώνονται την 18η Απριλίου 2022 (ώρα 15:00).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αν δεν έχετε ενημερωθεί με το προηγούμενο newsletter, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με βάση την 5η τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος έχει δοθεί ένας (1) επιπλέον μήνας για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αιτημάτων τελικού ελέγχου.

Το τι ακριβώς ισχύει πλέον φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα του ισχύοντος προγράμματος:

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (εφτά) 7 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

Παρακάτω αναφέρονται οι ΝΕΕΣ καταληκτικές ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης δικηγόρων (με σημείωση των τελευταίων 3 ψηφίων των ΑΦΜ σας) για τους δικηγόρους που ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την κατάθεση του αιτήματος τελικού ελέγχου. Για λοιπές διαδικασίες περί συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, επικοινωνήστε μαζί μας.

  • (475) – 30.04.2022
  • (215) – 11.05.2022
  • (932) – 17.06.2022
  • (838) – 21.07.2022