Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 14.800€ ΑΠΟ ΔΥΠΑ (για ηλικίες 18-29 με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία)

Από 13.02.2023, ξεκίνησαν οι υποβολές για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία μέσω ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τέως ΟΑΕΔ).

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων ορίστηκε η 13η Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

i. Είναι έως 29 ετών ή διανύουν το 30ο έτος της ηλικίας τους

ii. Έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

iii. Είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση

iv. Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

i. 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

ii. 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

iii. 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη