Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ-GOOGLE & ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΑΕΔ – GOOGLE [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ] – ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Το παρόν πρόγραμμα άνοιξε για πολύ λίγες ημέρες και αφορά στην παροχή διαδικτυακής σύγχρονης κατάρτισης, σε 3.000 εγγεγραμμένους ανέργους έως 29 ετών & σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 30 έως 45 ετών, με θέμα «Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή». Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την Google Ελλάδας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικό στόχο να καταρτιστούν σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση από την αρχή. Μέσα από αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν όπως η ταυτότητα της επιχείρησης, η διαχείριση της αγοράς, η εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα χωρίς εμπειρία γύρω από την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του οι ωφελούμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν σαράντα (40) τμήματα των εκατό (100) ατόμων το καθένα. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση, θα έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) ώρες και θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες εβδομάδες.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος κατάρτισης διαφοροποιείται για τον κάθε ωφελούμενο ανάλογα με το τμήμα στο οποίο θα συμμετέχει. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για τη συμμετοχή του, απορρίπτεται και καλούνται επιλαχόντες.

Βεβαίωση Παρακολούθησης της Κατάρτισης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (παρουσία σε τουλάχιστον 8 από τις 10 διδακτικές ενότητες) οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τη Google.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.

2. Ηλικία έως 45 ετών.

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν σε αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης:

1) Τίτλο Σπουδών και

2) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Γνώσης Αγγλικών Επιπέδου Β2.

Επίσης, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους, τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Την εγγραφή για το παρόν πρόγραμμα την υποβάλλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι από το παρακάτω link (απαιτείται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ).

Από την εν λόγω πλατφόρμα πατάτε το button ΑΙΤΗΣΕΙΣ → ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ → ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ → ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με άλλα εν προγράμματα του ΟΑΕΔ, των ΠΕΠ ή άλλα προγράμματα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, δλδ κοινώς πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δεν μπορεί να ενταχθεί σε περισσότερα του ενός.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει απένταξη και από τα 2 ή περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λίγο πολύ σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα ζητούνται τελευταία μετά από την εφαρμογή των νόμων περί αδειοδότησης επιχειρήσεων οι νέου τύπου αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

Στις επενδυτικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη, δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, όμως μετά την εφαρμογή του νόμου και κατά τις διαδικασίες εκταμιεύσεων ή τελικών ελέγχων, ελέγχεται η νομιμότητα των επιχειρήσεων, ως προς αυτό το θέμα.

Επειδή το θέμα αφορά συμβούλους-μηχανικούς & όχι συμβούλους επιχειρήσεων-οικονομολόγους όπως εμάς, θα πρέπει να αποταθείτε σε σύμβουλο μηχανικό που να έχει εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης, ώστε η επιχείρησή σας να είναι σύννομη με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Να σημειωθεί ότι οι απορρέουσες υποχρεώσεις (γνωστοποίηση στο notifybusiness, απαλλακτικό αδειοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αδειοδότησης απαιτηθεί), δεν αφορούν μόνο προγράμματα των ΕΣΠΑ-ΠΕΠ-Αναπτυξιακό Νόμο κλπ αλλά εντάσσονται στις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας Αρχής.

Ως βοήθεια για μία πρώτη ανάγνωση σας παραθέτουμε παρακάτω το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα χρειαστεί να το συζητήσετε με τον μηχανικό σας:

ΝΟΜΟΣ 4442/16

https://www.ggb.gr/sites/default/files/basic-page-files/%CE%BD.%204442.pdf – ΤΟ PDF ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/245349/nomos-4442-2016 – Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ενημέρωση από τρίτο πάροχο)

ΝΟΜΟΣ 4512/18

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNUgh1P__UC2PlsRnm7i_mfDLlGMvFzF706YXX2d_7KoA.. – ΤΟ PDF ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/339268/nomos-4512-2018 – Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ενημέρωση από τρίτο πάροχο)