Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε η παράταση του προγράμματος “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” έως και τις 31.01.2021.

Με την τροποποίηση του οδηγού δίνεται η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια & επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, να υποβάλλουν τις σχετικές επενδυτικές προτάσεις.

Σημαντικό είναι επίσης, το γεγονός ότι ο τροποποιημένος οδηγός δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι και το 2017 (παλαιότερα αφορούσε μόνον τις επιχειρήσεις με έναρξη πριν τις 01.01.2016).

Απαραίτητο όμως για την υποβολή της μελέτης είναι η επιχείρηση να συγκεντρώσει βαθμολογία >50 που ισοδυναμεί με βαθμό έγκρισης και που απορρέει από 8 συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια (απασχόληση, κερδοφορία, ταμειακά διαθέσιμα κλπ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • ΚΑΔ (από το taxis – προσωποποιημένη πληροφόρηση)
  • Ε3 για τα διαχειριστικά έτη 2016-2017-2018-2019 ή αντίστοιχα για τα έτη 2017-2018-2019 για τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε έναρξη μέχρι και το 2017
  • Αριθμός εργαζομένων κατά τα έτη 2017-2018-2019 (συγκεντρωτική κατάσταση εργαζομένων με αριθμό ημερών εργασίας από το λογιστήριο) ή για τα έτη που απασχολούν προσωπικό. Υποχρεωτικά το 2019 πρέπει να υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ισοδύναμη κατ’ ελάχιστο με 2 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ              
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις (μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, υγεία, παροχή υπηρεσιών κ.α.)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ               
Κατ’ ελάχιστον 2 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμο αυτής (2019), έναρξη πριν την 01/01/2018 & συμβατότητα των ΚΑΔ (κωδικοί αντικειμένου δραστηριότητας) με την λίστα των εντασσόμενων κλάδων του προγράμματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       
20.000€ – 200.000€ (καθαρές αξίες)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ                  
50%-65%  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, πιστοποιήσεις, συσκευασία – branding, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινούρια μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 
20 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων (ή το αργότερο μέχρι στις 31.01.2021)

ΑΦΟΡΑ                               
Μόνον τις δικαιούχους επιχειρήσεις των Περιφερειών της χώρας στις οποίες υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια

Παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν πρόγραμμα.Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.