Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής είναι μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έχει ξεπεράσει τα 500.000 mW παγκοσμίως στο τέλος του 2018, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι η ελάχιστη μονάδα μετατρoπής του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρισμό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

Τυπικό διάγραμμα φωτοβολταϊκού σταθμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΒΙΟΜΑΖΑ

Η βιομάζα σαν όρος περιγράφει την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που προέρχεται από οργανική ύλη. Η βιομάζα προς ενεργειακή εκμετάλλευση περιλαμβάνει όλους τους τύπους υλών που μπορούν να παράγουν καύσιμη ύλη, σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΥΛΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σχηματικά παρακάτω σε εισαγωγικό επίπεδο, φαίνονται οι τρεις κύριες χρήσεις της βιομάζας, οι πρώτες ύλες και οι πιο γνωστές μέθοδοι αξιοποίησης της για να προκύψει το παραγόμενο αποτέλεσμα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (διασυνδεδεμένες με τα εθνικά δίκτυα ηλεκτρισμού) είναι μονάδες οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά ωφέλιμες.

Τα στάδια της ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβάνουν τον συνδυασμό τροποποιημένων κινητήρων εσωτερικής καύσης με ηλεκτρογεννήτριες. Είναι εφικτό επίσης, να εγκατασταθεί συνοδευτικά επιπλέον εξοπλισμός για την αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας (από τις θερμικές απώλειες των κινητήρων κ.α.), για να παραχθεί επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω συστημάτων ORC, ατμοτουρμπίνες κ.α.).

Στις παρακάτω φωτογραφίες, μπορεί εύκολα ο ενδιαφερόμενος να κατατοπιστεί για κάποιες ενδεικτικές κτιριακές υποδομές που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό καθώς και το βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

KONTEΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ ISO ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Τέτοιου είδους επενδύσεις υφίστανται σε αρκετές χώρες ανά την υφήλιο, ενώ χρησιμοποιείται ανάλογος εξοπλισμός από τις πιο γνωστές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου (κινητήρες & γεννήτριες από εταιρίες όπως, Deutz, Perkins, Volvo, Wartsila, Stamford, Mecc Alte κ.α.).

ΠΕΛΛΕΤ & ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Τα πέλλετ και οι μπρικέτες από ξύλο και από αγροτικά υπολείμματα αποτελούν και τα δύο στερεά βιοκαύσιμα, τα οποία προέρχονται από την συμπύκνωση λιγνοκυτταρινούχων οργανικών υλών.

Ειδικά τα πέλλετ, κατηγοριοποιούνται κυρίως με βάση τη θερμογόνο δύναμη, την υγρασία (συνήθως κάτω του 10%) και το περιεχόμενό τους σε τέφρα αλλά και σύμφωνα με τις διαστάσεις τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός της θέρμανσης για εμπορικούς ή οικιακούς καταναλωτές και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, οι μπρικέτες παράγονται από ξερά ξύλα, από τρίμματα ξύλου αλλά και αγροτικά υπολείμματα, χωρίς χημικές μεθόδους επεξεργασίας. Στην ουσία μετά την τριμματοποίηση και ομογενοποίηση των υλικών, το τελικό προϊόν προκύπτει αφού πρεσαριστούν, ώστε να έλθουν στην επιθυμητή διάσταση και βάρος. Με την πίεση που ασκείται στο υλικό, αυτό πλέον προσομοιάζει στον άνθρακα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Και τα δύο προϊόντα έχουν χαμηλό επίπεδο τέφρας και θείου, εν συγκρίσει με τα ορυκτά στερεά καύσιμα. Οι ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά την καύση τους, έχουν ήδη δεσμευτεί από τα φυτά και δέντρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ισοσκελισμένο ισοζύγιο στο CO2. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση τέτοιων υλικών, λόγω ότι υπάρχει περισσότερη ενέργεια συγκεντρωμένη κατ’ όγκο και κατά βάρος, σημαίνει λιγότερες ανάγκες για αποθήκευση και υψηλότερη απόδοση.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το χαμηλό επίπεδο υγρασίας (σε πέλλετ & μπρικέτες), πιο συγκεκριμένα κάτω το 10%, οδηγεί σε ένα ενεργειακό περιεχόμενο πέριξ των 5 kWh / kg σε συνάρτηση πάντα με το υλικό από το οποίο προέρχεται το προϊόν. Εν αντιθέσει και για να γίνει εμφανής η σύγκριση, τα γνωστά σε όλους μας καυσόξυλα που προορίζονται για καύση σε τζάκια ή σόμπες ξύλου, συνήθως έχουν ένα 50% υγρασίας και ένα ενεργειακό περιεχόμενο περί των 2,5 kWh/ kg.

ΠΕΛΛΕΤ

Ένα τυπικό δείγμα από σύμπηκτα βιομάζας (πέλλετ)

ΜΠΡΙΚΕΤΑ

Ένα τυπικό δείγμα προϊόντων τύπου μπρικέτας

Ο εν λόγω κλάδος αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση των πέλλετ & μπρικετών προερχόμενα από οργανικά υπολείμματα είναι κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά συνάμα.

Τέτοιες παραγωγικές μονάδες (μικρές, μεσαίες & μεγάλες) είναι όλες τους κερδοφόρες, χρήσιμες για τις τοπικές οικονομίες και παράγουν ένα εξαιρετικό και παράλληλα φτηνό προϊόν προς κάλυψη ενεργειακών αναγκών.

Κλείνοντας την ενότητα πέλλετ – μπρικετών, σας παρουσιάζουμε στα παρακάτω ενδεικτικά διαγράμματα πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία των μονάδων αυτών.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΛΛΕΤ

Ένα τυπικό διάγραμμα ροής
(γραμμή παραγωγής πέλλετ)

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ


Ένα τυπικό διάγραμμα ροής
(για παραγωγή μπρικετών)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Ibres LTD μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, παρέχει μία εκτενή λίστα από προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας την τεχνογνωσία της, κυρίως για την ολοκλήρωση επενδυτικών projects “με το κλειδί στο χέρι”. Η εταιρία μας πάντα στοχεύει για την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, που προκύπτει πάντα από την σωστή εκτίμηση της σχέσης κόστους – απόδοσης, για κάθε ένα έργο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως του μεγέθους του. 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στην λίστα που ακολουθεί παρακάτω, περιγράφονται οι δραστηριότητες μας, σε στάδια εργασιών, που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός project βασισμένο στις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας):

  • Μελέτη βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός & ολοκλήρωση δομικών & ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων
  • Αδειοδότηση του έργου
  • Οικονομοτεχνική μελέτη & υποβολή αυτής σε επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα όταν κρίνεται δεκτική η υπαγωγή τους
  • Κατασκευή υποδομών & προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού από τις πιο γνωστές προμηθεύτριες εταιρίες
  • Εγκατάσταση Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού
  • Διασύνδεση του σταθμού παραγωγής (εφόσον πρόκειται για Φ/Β πάρκο ή παραγωγή ενέργειας από βιομάζα)
  • Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και έλεγχος της σωστής λειτουργίας του έργου
  • Υπηρεσίες συντήρησης

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, για να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας και να προβούμε στην σύνταξη αναλυτικής πρότασης & οικονομικής προσφοράς.