Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε με την τακτική ενημέρωση μέσω των αναρτήσεών μας, το νέο ΕΣΠΑ αλλά και το ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Παρακάτω σας μεταφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τα εξής προγράμματα:


ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (Πράσινος Μετασχηματισμός & Πράσινη Παραγωγική Επένδυση)

Για τα προγράμματα της Πράσινης Μετάβασης που επιχορηγούνται με 40% έως 50% (Πράσινος Μετασχηματισμός, για δαπάνες 200.000€-1.000.000€ & Πράσινη Παραγωγική Επένδυση για δαπάνες 30.000€-200.000€), έχουν ξεκινήσει οι υποβολές των προτάσεων από την 22α Μάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προηγούμενη μας ανάρτηση: https://ibres.biz/2-shmantikes-nees-draseis-prasini-metavasi/

Τα εν λόγω προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά εργαλεία για τις προγραμματισμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Απαιτείται πρώτιστα να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με εσάς ο απαραίτητος έλεγχος επιλεξιμότητας της εκάστοτε πρότασης, ο οποίος αφορά μόνο για επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά το 2022 πλέον των 3 ή 2 ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας), σε αντιστοιχία με την σειρά που σας τα αναφέραμε.

Όμως τα προγράμματα αυτά είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού τους και με την πρώτη ενημέρωση του Υπουργείου την 3η Απρίλη ανακοινώθηκαν τα εξής στοιχεία:

Πράσινος Μετασχηματισμός:

Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου καλύφθηκε έως 3 Απρίλη το 53% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες – ΛΑΠ (Όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες της Επικράτειας, όπως Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη κ.α.), καλύφθηκε έως 3 Απρίλη το 20% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση:  

Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου καλύφθηκε έως 3 Απρίλη το 42% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες –ΛΑΠ (Όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες της Επικράτειας, όπως Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη κ.α.), καλύφθηκε έως 3 Απρίλη το 12% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Για τον λόγο ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πανελλαδικώς αλλά και από τους επιχειρηματίες με τους οποίους επικοινωνούμε, θα χρειαστεί να γίνουν όσο πιο ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες για την υποβολή των προτάσεων για να αποφύγουμε την πιθανή εξάντληση των πόρων των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στόχος μας είναι μέχρι τέλη Ιούνη, να υποβληθούν με σειρά προτεραιότητας μέχρι και 20 προτάσεις με εσάς με τους οποίους σχεδιάζουμε τα σχετικά επιχειρηματικά σχέδια.

Σημαντικά βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

1ον ο έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας,

2ον η συγκέντρωση όλων των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών,

3ον η προετοιμασία του προϋπολογισμού (προσφορές, προτιμολόγια κ.α.),

4ον η σύνταξη & υποβολή της μελέτης στο ΟΠΣΚΕ (το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).


ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής)

Αντίστοιχα με τα προγράμματα της Πράσινης Μετάβασης έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο την 31η Μάρτιου η μέχρι τώρα κάλυψη των πόρων των 3 προαναφερθέντων προγραμμάτων για τα οποία ξεκίνησε η διαδικασία υποβολών την 15η Φεβρουαρίου:

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου 26% & ΛΑΠ 4%.  

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου 5% & ΛΑΠ 2%.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής: Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου 17% & ΛΑΠ 8%.

Για τα παραπάνω 3 προγράμματα υπάρχει μικρότερη ζήτηση η οποία αποτυπώνεται και στα ποσοστά κάλυψης της δημόσιας δαπάνης, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν την ίδια λογική ήτοι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρακαλούμε επισκεφτείτε το εξής link: https://ibres.biz/3-nea-programmata-psifiakou-metasxhmatismou/


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (σε προδημοσίευση)

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Α. Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε:

Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό επί κτιρίων (στο δώμα ή την στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης ή επί εδάφους.

Β. Κατηγορίες Ωφελούμενων:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις οικιακές εγκαταστάσεις, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι αγρότες μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Γ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης:

Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στην Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης.

Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να:

i. διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του,

ii. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην των ευάλωτων νοικοκυριών, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

iii. Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Δ. Επισημάνσεις:

i. Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ii. Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη),

iii. Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

E. Φωτοβολταϊκoί Σταθμοί:

Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνεται είτε με σταθερά συστήματα έδρασης, είτε με συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους (trackers).

H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

ΣΤ. Συστήματα Αποθήκευσης:

Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.

Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.

Λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης:

Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας.

Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο.

Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.

Η ικανοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών απαιτήσεων διασφαλίζεται από το σύστημα ελέγχου της διάταξης Φ/Β σταθμού – μπαταρίας κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη από την θέση του σταθμού σε λειτουργία.

Ζ. Ποσοστά Επιχορήγησης Φ/Β Σταθμού & Μπαταριών:

20%-65% για τα Φ/Β συστήματα αναλόγως εισοδήματος & δραστηριότητας.

90%-100% για τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Ο ΦΠΑ (24%), αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα εκτός των αγροτών που βρίσκονται σε διαφορετικό καθεστώς.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (2 δράσεις) – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Τα προγράμματα δανειοδότησης των επιχειρήσεων με προνομιακό επιτόκιο μέσω της ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) και των 10 συμβεβλημένων τραπεζών της χώρας είναι σε ισχύ από τον Μάιο του 2021 για χρηματοδοτήσεις που θα λάβουν χώρα έως τα τέλη Οκτώβρη του 2023.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Ο στόχος και των 2 δράσεων είναι η παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

i. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

Ύψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσης.

Διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

ii. Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Ύψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000.

Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη.